Garanti

Garantitiden varierar emellan produkterna och deras olika delar. Du kan själv se vad som gäller för den aktuella produkten under produktsidan.

Undantag:

  • Ytrost.*
  • Materialskador som beror på slitage eller annan yttre åverkan.
  • Felaktig montering
  • Solblekta delar

*Studsmattans alla ramdelar är galvaniserade och därmed motståndskraftiga mot korrosion men viss ytrost kan ändå förekomma. Detta påverkar dock inte studsmattans funktion eller hållbarhet.

Åberopande av garanti
Kontakta oss gärna via vårt reklamationsformulär vid åberopande av garanti.

Garantin gäller endast den ursprungliga köparen, garantierna slutar med andra ord att gälla om varan säljs vidare.