Vi rekommenderar alltid våra kunder att plocka in så mycket av studsmattan som möjligt under vintern för att bibehålla dess kvalitéer och öka studsmattans livslängd.

Man kan generellt säga att man nedmonterar i omvänd ordning som man monterade studsmattan men det finns några saker att tänka på längs vägen:

  1. Börja med att fälla ner skyddsnätet på hoppduken och plocka in nätställningen.
  2. Själva nätet kan du låta sitta kvar i hoppduken och plocka in allt som ett paket (då slipper du jobbet med att sy fast säkerhetsnätet igen).
  3. Avlägsna kantskyddet och plocka av samtliga fjädrar med hjälp av den medföljande fjäderdragaren.
  4. Se till att säkerhetsnät, hoppduk och kantskydd är helt torra innan de viks ihop annars finns det risk för mögelangrepp.
  5. Plocka gärna in själva ramen och förvara den torrt för ökad livslängd. Du kan låta den stå kvar ute men använd då de medföljande svarta plastlocken för att täcka för hålen ramen (gäller enbart för vissa modeller). Locken förhindrar att studsmattans ben blir vattenfyllda, vilket i värsta fall kan leda till frostsprängning. Det allra bästa är att dock ta in allt och förvara det torrt om möjlighet finns. 

Följ bruksanvisningens olika stegen i omvänd ordning när det är dags att nedmontera studsmattan/säkerhetsnätet. Försök inte att nedmontera någon del av studsmattans ram innan fjädrar och hoppduk har avlägsnats. Använd gärna handskar för att skydda dina händer från att klämmas under nedmonteringen.