OvalPod 9 / OvalPod 11

1. Ramen

Beskrivning

 1. Koppla på T-kopplingar på vardera sida om 4 st böjda ramdelar. Märkningen spelar ingen roll men skruvhålen i T-kopplingarna ska peka mot varandra.
 2. Skruva ihop benparen.
 3. Fäst benparen i ramen (börja med att föra ner det ena benet ca ⅓ och dra sedan det andra röret på plats). Skruva sedan fast benen. 
 4. Koppla samman ramsektioner med hjälp av de två kvarstående böjda ramdelarna (kortsidan). 
 5. Koppla ihop de fristående ramsektionerna med två raka ramdelar (långsidan). Pressa ihop ramen från vardera långsida för att enklare få den sista kopplingen på plats.

Tips!
Den sista kopplingen kan ibland vara svår att helt få ihop så att alla fjäderhål syns. Det brukar lösa sig av sig självt när duken spänns på. Om detta inte sker automatiskt kan en gummihammare användas för att slå lite på kopplingen så att den långsamt hoppar på plats.

2. Duken

Beskrivning

 1. Lägg ut hoppduken och centrera med fjädrar på varsin kortsida. Utgå från den gröna markering som finns på hoppdukens V-fäste.
 2. Fördela de övre fjädrarna jämt så att det inte hamnar för många på en och samma sida. Använd den medföljande fjäderdragaren när det behövs.
 3. Fäst de undre fjädrarna.
 4. Avsluta med att fästa det guldfärgade fjädrarna över T-kopplingarna.

Tips!
Ibland kan duken uppfattas som om den vore för liten för ramen. Det är helt normalt och kommer att ordna upp sig när duken är utspänd av samtliga fjädrar.

3. Kantskyddet

Beskrivning

 1. Lägg ut kantskyddet och se till att hålen i kantskyddet stämmer överens med hålen i studsmattans ram.
 2. Sätt fast kantskyddet i ramen.

Detta momentet visas här på en större studsmatta men principerna är detsamma på alla modeller.

4. Skyddsnätet

Detta momentet visas här på en större studsmatta men principerna är detsamma på alla modeller med G3-nät.

Beskrivning

 1. Skruva ihop och häkta i de 8 nätstolparna.
 2. Lägg ut skyddsnätet och placera ingången vid långsidan. Plocka bort båda låskopplingarna från G3-stavarna. Trä sedan in G3-stavarna i nätets topp.
 3. Fäst tillbaka låskopplingarna i varsin ende och koppla sedan samman G3-stavarna.
 4. Häkta fast G3-stavarna på nätstolparnas toppfästen.
 5. Trä fast skyddsnätet i hoppduken med hjälp av de svarta snörerna. Börja och avsluta med dubbelknutar.

Upp och hoppa! 🙂