Det tar ca 2 timmar att montera en studsmatta med skyddsnät och det är relativt enkelt så länge man följer anvisningarna steg-för-steg.
I monteringsfilmerna som visas nedan bygger vi, steg-för-steg, ihop en av våra ovala studsmattor men principerna som visas gäller för samtliga av våra modeller.

Steg 1 - Benen

Börja alltid med att montera ihop de fyra benparen.

Steg 2 - Ramen

Det är en fördel att ta hjälp från motsatt sida med att pressa ihop ramen. Är du ensam kan du exempelvis ta stöd från en husvägg.

Tips!
Den sista kopplingen kan ibland vara svår att helt få ihop så att alla fjäderhål syns. Det brukar lösa sig av sig självt när duken spänns på. Om detta inte sker automatiskt när duken spänns kan en gummihammare användas för att slå lite på kopplingen så att den långsamt hoppar på plats.

Steg 3 - Duken

Fördela fjädrarna jämt så att det inte hamnar för många på en och samma sida. Placera ut en fjäder efter var 4-6 hål.

Tips!
Ibland kan duken uppfattas som om den vore för liten för ramen. Det är helt normalt och kommer att ordna upp sig när duken är utspänd av samtliga fjädrar.

Steg 4 - Nätet

Bred ut nätet och placera öppningen mellan två benpar. Börja och avsluta med dubbelknutar när du trär fast skyddsnätet.

Steg 5 - Kantskyddet

Se till att hålen i kantskyddet stämmer överens med hålen i studsmattans ram. Sätt fast de 16 stropparna som håller kantskyddet på plats.

Steg 6 - Nätstativet (Full Circle)

Sätt samman topprören med T-kopplingarna. Se till att den lilla låsknappen sprätter ut ordentligt. Spänn så att nätet inte hänger löst och sitter med ungefär samma avstånd runt om hela studsmattan.

Tips!
Om du har problem med att få i något av rören och få knappen att sprätta ut, kan du lyfta ut den nedre delen ur ramens hål och lite ut från studsmattan. Detta moment kan även göra att topprören lättare kommer på plats.